Szkoła Podstawowa nr 6 w Ciechanowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

       W dniu 27 czerwca w dwóch turach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Pierwsza tura dla uczniów klas I-III rozpoczęła się o godzinie 9.30. Swoją obecnością zaszczycili nas pan Waldemar Wardziński – Prezydent Miasta Ciechanów, pan Andrzej Bayer – wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Paweł Dobrzyniecki – przewodniczący Rady Rodziców oraz pani Maria – Magdalena Drzewiecka – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego  pani Maria Trojanowska – dyrektor szkoły przywitała serdecznie wszystkich gości, a następnie przekazała głos panu Waldemarowi Wardzińskiemu, prezydentowi miasta. Prezydent pogratulował uczniom ich sukcesów odnoszonych w ciągu całego roku szkolnego. Wyróżnił przy tym troje z nich, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz w konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim. Wręczył im nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów II stopnia. Wyróżnieni uczniowie to: Daria Górniewska z klasy 6B, Michał Jędrzejewski z klasy 6A i Stanisław Kowalski z klasy 4B. Gratulacje otrzymali również rodzice nagrodzonych dzieci. Za tak ogromne wyróżnienie w imieniu nagrodzonych uczniów podziękowała Daria Górniewska. Ponadto prezydent życzył wszystkim uczniom udanych i bezpiecznych wakacji.  Następnie przewodniczący Rady Rodziców, pan Paweł Dobrzyniecki podziękował pani Drzewieckiej za sześcioletnią współpracę na rzecz Rady Rodziców oraz innym rodzicom angażującym się w tej niebywale trudnej pracy. Wspomniał dzieciom, że dzięki zaangażowaniu oraz sumiennej pracy, każdy może zostać w przyszłości prezydentem. Życzył tego wszystkim uczniom, ale przede wszystkim życzył rozwagi i odpowiedzialności na nadchodzące wakacje. 
       Po wystąpieniach gości nadszedł moment wyróżnienia innych dzieci. Najpierw nagrody książkowe otrzymali uczniowie ze 100% frekwencją. Byli to uczniowie z klasy 2A: Julian Jakubiak, Rafał Płoski, Kacper Sieradzki oraz z klasy 3A: Patrycja Habrewicz i Karol Wilga. Nagrodę za czytelnictwo z rąk pana Grzegorza Hoffmana otrzymali Rafał Płoski z klasy 2A i Alicja Giczewska z klasy 1A. Podziękowania za aktywną współpracę na rzecz szkoły i klasy otrzymali także wyróżnieni rodzice. Na koniec pani dyrektor wręczyła wszystkim obecnym nauczycielom statuetki za wytężoną pracę w roku szkolnym 2013/2014. Statuetki nie zabrakło też dla pani Dyrektor. Wręczył ją „naszemu kapitanowi” w imieniu wszystkich nauczycieli pan Grzegorz Hoffman.  
       Na koniec po odśpiewaniu hymnu Młodszej Grupy Wiekowej i wyprowadzeniu sztandaru wychowawcy udali się z wychowankami do klas. Tam nastąpił bardzo ważny moment wręczenia dzieciom świadectw promocyjnych.
       Zakończenie roku szkolnego dla klas IV – VI odbyło się o godzinie 10.30. Niestety ze względu na napięty plan pracy, uroczystość musieli opuścić, prezydent miasta oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dołączył natomiast ks. kanonik  Zbigniew Adamkowski – proboszcz parafii farnej. I ta część rozpoczęła się tradycyjnie od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Głos zabrała na początku dyrektor szkoły – pani Maria Trojanowska, następnie ks. kanonik  Zbigniew Adamkowski, a na koniec przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Dobrzyniecki, który w sposób szczególny podziękował Darii Górniewskiej – przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – za wspaniałą postawę, propagowanie wolontariatu i wzorowe wypełnianie powierzonych jej obowiązków. W nagrodę otrzymała statuetkę z gratulacjami. 
       Następnie odbył się uroczysty moment przekazania sztandaru szkoły. Klasa 6A przekazała go klasie 5A. Damian Dziewanowski w imieniu swoim oraz kolegów i koleżanek z klasy przyrzekł strzec najcenniejszej wartości szkoły. Potem Daria Górniewska przekazała klucz Samorządu Uczniowskiego reprezentantce społeczności szkolnej – uczennicy klasy 5A –  Alicji Goździewskiej. W imieniu klas szóstych głos zabrała Daria Górniewska, pożegnała wszystkich nauczycieli i uczniów. Podziękowała pracownikom szkoły w trochę innej formie. Oto wierszyk pożegnalny jej autorstwa:


Dzisiaj kolejny rok szkolny żegnamy
a pełne przygód wakacje zaczynamy
Zanim rozpoczniemy ten czas wesoły,
podziękujmy pracownikom naszej szkoły
Pani dyrektor Trojanowska nas pilnowała
często chwaliła, o nas i o szkołę dbała
Pani Rogińska wicedyrektor przemiła
wszystkim pomagała, zawsze dobrze życzyła
Pani Zembrzuska edukacje wczesnoszkolną świetnie prowadziła
Dzieciom pomocą zawsze służyła
na lekcjach u pani Dobrzynieckiej Izabeli
wszyscy uczniowie wesoło mieli
pani Muzińska pierwszakami się świetnie zajęła
mnóstwo wiedzy jej klasa przez rok wchłonęła
Na lekcjach u pana Hoffmana nikomu się nie nudziło
w bibliotece także było bardzo miło
W młodszych klasach uczy też pani Barcz Ewa
świetnie się z dziećmi porozumiewa
Pani Maliszewska przyrody nas uczyła
świat roślin i zwierząt ciekawie przedstawiła
Z panią Pawlak matematyka nudna nie była
działania cała klasa z chęcią liczyła
Pani Przewódzka na wf-ie w gry drużynowe grała
a na wu-de-że-cie do życia świetnie przygotowywała
U pani Siatkowskiej na lekcjach polskiego
poznaliśmy uroki języka ojczystego
Pani Kuczyńska doskonale uczyła angielskiego
języka wszystkim już dobrze znanego
Pani Blantenberg Bogumile
Dziękujemy za pomocy tyle
Siostra Łucja z nami się modliła
religii wzorcowo uczyła
Do pani Tarczyńskiej można było się z problemem poradzić
a na świetlicy świetnie pobawić
Pani Zbrzeska była bardzo miła
Świetlicę piękną czyniła
Z panem Otłowskim poznaliśmy historyczne ciekawostki
teraz wiemy kto to Kolumb czy Poniatowski
Muzyka, plastyka i informatyka to pana Chodkiewicza super przedmioty
Było tam fajnie, nikt nie miał czasu na głupoty
Pani Omiecińska uczy wychowania fizycznego
o naszą kondycję dba od małego
Pani Dużmańska angielskiego uczyła
uśmiechem na każdej lekcji darzyła
Z panią Grodecką poznawaliśmy drogowe znaki
Lubią technikę dziewczyny i chłopaki
Z panią Krakowską poznaliśmy środki stylistyczne
lekcje polskiego były fantastyczne
Dziękujemy pani Blantenberg Bogumile
Za to, że niosła nam pomocy tyle
Pani sekretarka też zawsze nam pomagała
wszystkie potrzebne rzeczy z uśmiechem na twarzy pożyczała
Panie i pan woźny o szkołę dbali
abyśmy w porządku pracowali
Wszystkim dziękujemy za tyle pracy
zawsze bądźcie wspaniali tacy!


       W końcu przyszła pora na nagrody. Na początku na środek zaproszeni zostali uczniowie, którzy mieli 100% frekwencję. Byli to Dominik Mierzejewski, Marta Płoska i Kacper Rutkowski z klasy 4B. Iga i Krzysztof Drzewieccy – uczniowie klasy 6A, to niezwykli rekordziści. W swojej całej karierze szkolnej nie opuścili ani jednego dnia nauki. 
       Uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych konkursach i rywalizacjach, dlatego dyplomy i nagrody wręczali nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Nagrodę za czytelnictwo z rąk pana Grzegorza Hoffmana otrzymała w tym roku szkolnym Marta Płoska z klasy 4B. Rada Rodziców pragnęła wyróżnić najlepszych uczniów szkoły i z tej okazji wręczyła statuetki dla Darii Górniewskiej, Michała Jędrzejewskiego i Stanisława Kowalskiego. W dalszej części uroczystości uhonorowano prymusa szkoły i prymusów poszczególnych klas. Są nimi:

 • Natalia Wolińska z klasy 4A
 • Stanisław Kowalski z klasy 4B
 • Katarzyna Szewczak i Mateusz Zagórski z klasy 5A
 • Adrianna Kuligowska z klasy 5B
 • Michał Jędrzejewski z klasy 6A
 • Daria Górniewska z klasy 6B

       Prymusem szkoły ze średnią ocen 5,88 został Michał Jędrzejewski z klasy 6A.
       Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce. Pani Dyrektor wręczyła nagrody książkowe uczniom:

 • z klasy 4A- Zuzannie Aftańskiej, Wojciechowi Barczowi, Mateuszowi Michalskiemu, Natalii Wolińskiej,
 • z klasy 4B- Stanisławowi Kowalskiemu, Piotrowi Janowskiemu i Marcie Płoskiej,
 • z klasy 5A- Mateuszowi Zagórskiemu,  Weronice Opęchowskiej, Katarzynie Szewczak,
 • z klasy 5B- Adriannie Kuligowskiej,
 • z klasy 6A-  Idze i Krzysztofowi Drzewieckim, Szymonowi Gobcewiczowi, Michałowi Jędrzejewskiemu, Emilii Hebdzyńskiej, Katarzynie Kaczorek, Weronice Kwiatkowskiej, Filipowi Oględzkiemu i Zuzannie Steczkiewicz,
 • z klasy 6B Kindze Bober, Mai Bugajskiej, Darii Górniewskiej, Marlenie Mieszkowskiej, Małgorzacie Rogowskiej.

       Na ręce pana Pawła Dobrzynieckiego pani dyrektor złożyła podziękowania za owocną współpracę i zaangażowanie na rzecz szkoły. Dyplomy dla rodziców angażujących się w życie klasy i szkoły wręczyli wychowawcy poszczególnych klas. W dalszej części zaproszeni na środek nauczyciele klas IV – VI  odebrali  z rąk pani Dyrektor statuetki „Szóstka na szóstkę”. 
       Na zakończenie tej uroczystości wszyscy szóstoklasiści zaśpiewali piosenkę pożegnalną  „Tak niedawno żeśmy się spotkali..”, a Daria Górniewska zaśpiewała solo przy akompaniamencie gitary (Bartłomiej Praczukowski) piosenkę „Do widzenia przyjaciele”.
       Po tym niezwykle wzruszającym momencie uczniowie rozeszli się do klas, by tam otrzymać świadectwo i pożegnać się z wychowawcami.

 KONTAKT

Szkoła Podstawowa Nr 6

06-400 Ciechanów

ul. 17 Stycznia 17

tel. 23 672 46 71

ul. Wiklinowa 4

tel. 23 673 63 90

e-mail: s6p@poczta.onet.pl


Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie - Copyright © 2010-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone, powered by Ciechanow24
WebAdmin: gh44@wp.pl