Szkoła Podstawowa nr 6 w Ciechanowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki


        Prosimy o potwierdzenie decyzji zapisu dziecka do klasy pierwszej / oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie, na zamieszczonym druku i przesłanie go drogą elektroniczną na adres administracja@sp6ciechanow.eu, ewentualnie złożenie w wersji papierowej w budynku przy ul. Wiklinowej 4 lub ul. 17 Stycznia 17 w dniach od 8 do 15 kwietnia 2021 roku. Brak potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem. 
  Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2020/2021


  DYREKCJA

  mgr Agata Pawłowska - dyrektor szkoły

  mgr Iwona Dorota Rogińska - wicedyrektor, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

  NAUCZYCIELE

  mgr Hanna Kłosińska – wychowawczyni klasy 2B, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

  mgr Anna Banasiak wychowawczyni oddziału zerowego, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

  mgr Joanna Zembrzuska - wychowawczyni klasy 3A, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

  mgr Beata Szcześniak - wychowawczyni klasy 3C, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

  mgr Izabela Dobrzyniecka - wychowawczyni klasy 1B, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

  mgr Violetta Muzińska - wychowawczyni klasy 2A, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

  mgr Grzegorz Hoffman – nauczyciel informatyki

  mgr Katarzyna Kądziela - wychowawczyni klasy 1A, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

  mgr Agata Maliszewska - wychowawczyni klasy 4A, nauczycielka przyrody i biologii

  mgr Urszula Pawlak - nauczycielka matematyki

  mgr Olga Przewódzka -  wychowawca świetlicy

  mgr Elżbieta Siatkowska - wychowawczyni klasy 8A, nauczycielka techniki, języka polskiego i plastyki

  mgr Stanisław Mariusz Gurzkowski - nauczyciel  religii

  mgr Jolanta Bakierzyńska - nauczycielka języka niemieckiego

  mgr Bogumiła Blantenberg - nauczycielka języka polskiego, nauczyciel historii i społeczeństwa, bibliotekarz

  mgr Beata Bonisławska – wychowawczyni klasy 3B,nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

  mgr inż. Agnieszka Kuczyńska - wychowawczyni klasy 7A, nauczycielka języka angielskiego

  mgr Antonina Wiśniewska-Wenda - nauczyciel muzyki

  mgr Urszula Bożena Wiklak (s. Alma ) - nauczycielka religii

  mgr Rita Tarczyńska - pedagog szkolny

  mgr Iwona Brulińska - wychowawczyni klasy 6B, nauczycielka matematyki

  mgr Ewa Gulczyńska - nauczycielka języka angielskiego

  mgr Anna Kaczorek - wychowawczyni klasy 4B, nauczycielka chemii, biologii i wychowania do życia w rodzinie

  mgr Ilona Kińska - wychowawczyni klasy 6C, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i informatyki

  mgr Anna Naworska - nauczyciel geografii

  mgr Marzena Lachowicz - nauczycielka fizyki

  mgr Danuta Omiecińska – nauczyciel wychowania fizycznego

  mgr Marek Otłowski - nauczyciel historii, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

  mgr Renata Pęczkowska - Ropelewska - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz

  mgr Małgorzata Rapacka - Mazur - nauczyciel języka polskiego

  mgr Marek Rycicki - nauczyciel wychowania fizycznego

  mgr Agnieszka Sadłowska - nauczyciel wychowania fizycznego

  mgr Marta Skowrońska - wychowawczyni klasy 6A, nauczyciel języka polskiego

  mgr Edyta Sylwia Talarowska - nauczyciel języka angielskiego

  mgr Maciej Zawistowski - nauczyciel wychowania fizycznego

  mgr Hanna Olszewska - nauczycielka języka angielskiego


  PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

  Marta Dusińska – sekretarz szkoły

  Iwona Rycicka - kierownik gospodarczy

  Klaudia Bilska - pomoc administracyjna

  Małgorzata Wardziak – pracownik obsługi

  Ewa Gostkowska – pracownik obsługi

  Agnieszka Lica – pracownik obsługi

  Grażyna Lewandowska – pracownik obsługi

  Zofia Szczygielska – pracownik obsługi

  Tomasz Borzym- pracownik obsługi

  Grzegorz Jagielski - pracownik obsługi

  Bogumiła Grochalska - pracownik obsługi

  Iwona Soliwodzka - pracownik obsługi

  Wiesław Szczygielski - pracownik obsługi

   

  KONTAKT

  Szkoła Podstawowa Nr 6

  06-400 Ciechanów

  ul. 17 Stycznia 17

  tel. 23 672 46 71

  ul. Wiklinowa 4

  tel. 23 673 63 90

  e-mail: sekretariat@sp6ciechanow.eu
  ------------------------------------------------


  ------------------------------------------------

  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie - Copyright © 2010-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone, powered by Ciechanow24
  WebAdmin: gh44@wp.pl