Szkoła Podstawowa nr 6 w Ciechanowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2020/2021


DYREKCJA

mgr Agata Pawłowska - dyrektor szkoły

mgr Iwona Dorota Rogińska - wicedyrektor, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

NAUCZYCIELE

mgr Hanna Kłosińska – wychowawczyni klasy 3B, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Banasiak zajęcia rewalidacyjne, obowiązki nauczyciela wspomagającego

mgr Joanna Zembrzuska - wychowawczyni klasy 1B, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Beata Szcześniak - wychowawczyni klasy 1C, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Izabela Dobrzyniecka - wychowawczyni klasy 2B, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Violetta Muzińska - wychowawczyni klasy 3A, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Grzegorz Hoffman – nauczyciel informatyki

mgr Katarzyna Kądziela - wychowawczyni klasy 2A, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Agata Maliszewska - wychowawczyni klasy 5A, nauczycielka przyrody i biologii

mgr Piotr Kocięcki - wychowawca klasy 4B, nauczyciel matematyki i fizyki

mgr Olga Przewódzka -  nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Siatkowska - wychowawczyni klasy 4A, nauczycielka techniki, języka polskiego i plastyki

mgr Stanisław Mariusz Gurzkowski - nauczyciel  religii

mgr Jolanta Bakierzyńska - - wychowawczyni klasy 6A, nauczycielka języka niemieckiego

mgr Bogumiła Blantenberg - nauczycielka języka polskiego, nauczyciel historii i bibliotekarz

mgr Beata Bonisławska – wychowawczyni klasy 1A,nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr inż. Agnieszka Kuczyńska - wychowawczyni klasy 8A, nauczycielka języka angielskiego

mgr Emilia Olszewska - nauczyciel muzyki

mgr Urszula Bożena Wiklak (s. Alma ) - nauczycielka religii

mgr Rita Tarczyńska - pedagog szkolny

mgr Iwona Brulińska - wychowawczyni klasy 7B, nauczycielka matematyki

mgr Ewa Gulczyńska - nauczycielka języka angielskiego

mgr Anna Kaczorek - wychowawczyni klasy 5B, nauczycielka chemii, biologii i wychowania do życia w rodzinie

mgr Ilona Kińska - wychowawczyni klasy 7C, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, informatyki i doradztwa zawodowego

mgr Anna Naworska - - wychowawczyni klasy 4C, nauczyciel geografii

mgr Danuta Omiecińska – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Marek Otłowski - nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Renata Pęczkowska - Ropelewska - wychowawczyni klasy 8B, nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz

mgr Małgorzata Rapacka - Mazur - nauczyciel języka polskiego

mgr Marek Rycicki - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Agnieszka Sadłowska - obowiązki wychowawcy świetlicy

mgr Marta Skowrońska - wychowawczyni klasy 7A, nauczyciel języka polskiego

mgr Edyta Sylwia Talarowska - nauczyciel języka angielskiego

mgr Maciej Zawistowski - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Hanna Olszewska - nauczycielka języka angielskiego


PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

Marta Dusińska – sekretarz szkoły

Iwona Rycicka - kierownik gospodarczy

Klaudia Bilska - pomoc administracyjna

Małgorzata Wardziak – pracownik obsługi

Ewa Gostkowska – pracownik obsługi

Agnieszka Lica – pracownik obsługi

Grażyna Lewandowska – pracownik obsługi

Zofia Szczygielska – pracownik obsługi

Tomasz Borzym- pracownik obsługi

Grzegorz Jagielski - pracownik obsługi

Bogumiła Grochalska - pracownik obsługi

Iwona Soliwodzka - pracownik obsługi

Wiesław Szczygielski - pracownik obsługi

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa Nr 6

06-400 Ciechanów

ul. 17 Stycznia 17

tel. 23 672 46 71

ul. Wiklinowa 4

tel. 23 673 63 90

e-mail: sekretariat@sp6ciechanow.eu

------------------------------------------------


------------------------------------------------
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie - Copyright © 2010-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone, powered by Ciechanow24
WebAdmin: gh44@wp.pl