• "CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI"

   • Miasto Ciechanów w partnerstwie z Fundacją edukacyjno-sportową reGeneracja otrzymało dofinansowanie na realizację III edycji projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, obejmującego swoimi działaniami 297 uczniów i 30 nauczycieli z miejskich szkół podstawowych.
     
    W okresie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. zostanie zorganizowane 1538h zajęć, w tym:

    Dla uczniów

    • zajęcia rozwijające zainteresowania, poszerzające wiedzę i przygotowujące do egzaminu końcowego na zakończenie szkoły podstawowej w celu osiągnięcia lepszego wyniku;
    • zajęcia wyrównujące, mające na celu uzupełnienie wiedzy i ćwiczenie materiału dot. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; uzupełnienie wiedzy i ćwiczenie języka angielskiego;
    • spotkania z doradcą zawodowym;
    • 4 warsztaty: „Kreatorzy Youthra”, „Przedsiębiorcy Youthra”, „Mistrzowie dedukcji”, „Bystrzaki”, rozwijające umiejętności kreatywności i innowacyjności, przedsiębiorcze i pracy w zespole, rozumienia i krytycznego myślenia,  uczenia się i rozwiązywania problemów;
    • zajęcia specjalistyczne z logopedą;
    • wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik.


    Dla nauczycieli

    • szkolenie „Indywidualizacja procesu nauczania” w formule online.

    Dodatkowo zakupione zostaną monitory interaktywne, po jednym dla każdej ze szkół.
     
    Dokumenty do pobrania:
    Formularz rekrutacyjny dla ucznia
    Formularz rekrutacyjny dla ucznia
    Regulamin projektu, rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
    Oświadczenie RODO

     • PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA – CZAS START!

      Klasa I c rozpoczęła rok szkolny 2023/2024 współpracą z PCKiSz. Co miesiąc będzie uczestniczyć w zajęciach plastyczno – muzycznych. Dzisiaj, tj. 27 września 2023 roku w ramach

      projektu „Podróż dookoła świata” zwiedzali Polskę. Pierwszoklasiści poznali stroje ludowe (zwiedzili garderobę), zatańczyli krakowiaka. Potem podczas zajęć plastycznych wykonali jesienne drzewa.

     • XXI RAJD ROWEROWY PTSM

      26 września 2023 roku grupa uczniów z kl. VIc i VIIa wyruszyła na XXI Rajd Rowerowy PTSM do Sulerzyża. Impreza rozpoczęła się w Parku Nauki Tourus. Potem przejechaliśmy do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Tam obejrzeliśmy wyposażenie wybranych wozów strażackich oraz przypomnieliśmy sobie podstawowe

  • Librus Synergia
  • Librus Synergia
  • Librus Synergia
  • Niedziela 01.10.2023
  • PARTNERZY

  • STATYSTYKI

   liczba odwiedzin: 66075