• Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie (2022/2023) - podgląd.pdf
     Regulamin wycieczek szkolnych - podgląd.pdf
     Zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 6 im.Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie w roku szkolnym 2023/2024 - podgląd.pdf
     Szkolny zestaw programów nauczania w Szkole Podstawowej nr 6 im.Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie w roku szkolnym  2023/2024 - podgląd.pdf
     PLAN PRACY SZKOŁY Szkoły Podstawowej nr 6 im.Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie w roku szkolnym 2023/2024 -
     Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 6 im.Tadeusza Kościuszki - 2023/2024  - podgląd.pdf